Alternerende tremolo’s
Dit script genereert alternerende tremolo's.
Invoeropties:
Gebruik:
Markeer de eerste tot de laatste noot en open het script.
De eerste noot bepaalt de speelduur, alle volgende noten zijn zonder waarde.
De middelste noten worden onzichtbaar gemaakt en fungeren als plaatshouders.
De dialoogwaarden worden opgeslagen.
De tremolostrepen beginnen bij het begin van de stok en kunnen met [N] + [pijl omhoog/omlaag] verticaal verschoven worden.