Waardestrepen splitsen
Met dit script kunnen:
Werkwijze: