Akkoordsymbolen opmaken
Met dit script kan zowel de opmaak van akkoordsymbolen worden veranderd en geüniformeerd als ook akkoorden via de liedtekst worden ingevoerd.
Samenstellen van de akkoordsymbolen:
................Tekst1 /
..........Akk1......../
...................../.Akk2 Tekst2
N.B.:
Akkoordinvoer via liedtekst:
Overname van akkoorden in de liedtekst:
Werkwijze:
xxx1)xx Punt 5 - Indien noodzakelijk, liedtekst couplet 1 invoegen.
xxx2)xx Punt 6 - Akkoorden in de liedtekst overnemen.
xxx3)xx Akkoorden in de liedtekst bewerken.
xxx4)xx Punt 7 - Akkoorden verwijderen.
xxx5)xx Punt 2 - Akkoorden uit de liedtekst overnemen.
xxx6)xx Punt 4 - Liedtekst van de eerste regel verwijderen.
Lettertypekiezen:
Werkwijze:
xxx1)xx In een ‘alleen-tekst’ een gewenst lettertype kiezen.
xxx2)xx Op zijn minst één letterteken typen, zodat de ‘alleen-tekst’ bewaard blijft.
xxx3)xx Het script ‘Akkoordsymbolen opmaken’ oproepen.
xxx4)xx Nu kan het gewenste lettertype worden geselecteerd in het keuzeveld ‘Lettertype’.
Kleur kiezen:
Laatste wijziging 23-05-2018