Objecten absoluut op het notenblad positioneren
Objecten zoals tekstveld, alleen-tekst, rechthoek, cirkel/ellips en lijn kunnen met dit script horizontaal en verticaal absoluut gepositioneerd worden. Invoering vindt plaats in millimeters.
Horizontale instellingen:
Verticale instellingen:
Objectselectie:
Opmerkingen: